Kop
Country Trail Band
Zachtkens en Teder Roept Jezus de Zijnen
(Johan de Heer 444)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen.
Dringend weerklinkt Zijne stem:
„Zondaars, o komt toch en wordt nu de Mijnen”;
Ga nu gelovig tot Hem!

Refrein:
Keert weer, keert weer,
zondaars, keert weer tot uw Heer!
Zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen.
Zondaars, o hoort Hem, keert weer!

Vers 2:
Snel vliegt de tijd, ook der zaligheid henen,
alles op aarde vergaat.
Blijf niet de satan uw oor langer lenen,
straks is 't voor eeuwig te laat.

Herhalen refrein

Slot:
Zondaars, o hoort Hem, keert weer!