Kop
Annemet Lems & Gemengde Koren
Wees Gij mijn Gids
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Wees Gij mijn gids Heer, wanneer ik in nood
U zoek, mijn Redder, zo machtig, zo groot.
U wil ik kennen, steeds beter, steeds meer,
zodat ik wandel, heel dicht bij U Heer.

Vers 2:
Wees gij mijn schild Heer, mijn zwaard in de strijd.
U wil ik volgen waarheen U mij leidt.
U bent mijn schuilplaats, neem mij bij de hand
en houdt mij staande bij tegenstand.

Vers 3:
'k Zoek niet naar rijkdom of eer van een mens.
U in mijn leven, dat is wat ik wens.
U, ja U alleen op de troon van mijn hart
'k Weet mij geborgen bij U vind ik kracht.