Kop
Wat Vlied' of Bezwijk'
(Gezang 202 - berijming 1938,
Gezang 470 - Liedboek voor de Kerken)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Wat vlied' of bezwijk',
getrouw is mij God,
Hij blijft aan mijn zij
in 't wisselend lot;
moog' 't hart soms ook beven
in 't heetst van de strijd,
Zijn liefd' en ontferming
vertroosten altijd.

Vers 2:
Ik roem in mijn God,
ik juich in Zijn trouw,
de Rots mijner ziel,
waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen
in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied:
„Zijn goedheid is groot!”