Kop
Urker Zangers
Vaste Rots van mijn Behoud (Johan de Heer 283)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op Uw trouw,
laat mij rusten in Uw schaŻw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

Vers 2:
Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden. Gij alleen.

Vers 3:
Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d' aardse woon
opklimt tot des rechters troon,
Rots der eeuwen, in Uw schoot,
berg mijn ziele voor de dood.