Kop
Schuilplaats
(Op basis van Psalm 46 - NBV)
 
Tekst van dit lied:

Vers:
God is voor ons een veilige Schuilplaats,
een betrouwbare Hulp in de nood.
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.

Refrein:
Laat de watervloed maar kolken en koken,
de hoge golven de bergen doen beven.
De Heer van de hemelse machten is met ons.
Onze Burcht is de God van Jakob.

Herhalen vers en refrein

Brug:
Kom en zie wat de Heer heeft gedaan. (4x)

Herhalen refrein

Slot:
Onze Burcht is de God van Jakob.