Kop
Martin Mans Formation
Rijst op, Rijst op voor Jezus
(Johan de Heer 205)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Rijst op, rijst op voor Jezus,
gij helden van het kruis.
Verhoogt Zijn krijgsbanieren
temidden van Ďt gedruis.
Door strijd tot overwinning
leidt Jezus keer op keer,
tot iedíre vijand valle
voor Zijne voeten neer.

Vers 2:
Rijst op, rijst op voor Jezus,
steun op Zijn kracht alleen.
Uw eigen arm is macht'loos,
hoe groot uw kracht ook scheen.
Doet aan Gods wapenrusting
en waakt en bidt en strijdt.
Roept plicht u in gevaren,
gehoorzaamt t'allen tijd.

Vers 3:
Rijst op, rijst op voor Jezus,
de strijd is kort van duur.
Na al het krijgsgekletter
komt 't overwinningsuur.
Aan hen, die overwinnen
geeft Hij de zegekroon.
Zij zullen met Hem heersen
voor eeuwig in Zijn troon.