Kop
O mijn Ziel, Houd Goede Moed
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
O mijn ziel, houd goede moed
voor de dag van morgen.
God zal uit Zijn overvloed
voor Zijn kind'ren zorgen.
Zie Hij leeft
en Hij geeft
eer dan w' in ons klagen
ooit Hem durven vragen.

Vers 2:
Merk toch hoe Zijn trouw bekleedt
ít bloempje op de velden.
Alles in Zijn schepping weet
ons Zijn gunst te melden.
Vreest dan niet;
Hij gebiedt,
Hij, de Heer der heren,
zal altoos regeren.