Kop
Nader tot U, o Heer
(Johan de Heer 190)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Nader tot U o Heer,
nader tot U.
Drukt mij de zorg terneer,
dat 'k kom tot U.
In al mijn pijn en smart
wens ik met heel mijn hart
dichter bij U te zijn,
nader tot U.

Vers 2:
Wordt soms het zondig hart
wakker in mij,
Uw woord: „Ik overwon”
brengt m' aan Uw zij.
Hoe ook de satan tart,
'k klem m' aan Uw liefdehart,
steeds dichter bij U Heer,
nader tot U.

Vers 3:
Is 't wel eens nacht voor mij,
weet ik geen raad,
wordt 't duister om mij heen,
vrees 'k dan geen kwaad.
Hoe bang het mij ook zij,
Gij zegt: „vertrouw op mij”,
dus ook in tegenspoed
zijt Gij nabij.

Vers 4:
Eens is het einde daar
van d' aardse strijd.
Wat ook mijn deel hier zij,
voor korte tijd,
Gij, Heer, bereidt mij voor,
dat ik in 't hemelkoor
zingen mag voor Uw troon,
tot eer van U.