Kop
Interkerkelijk Mannenkoor
Lichtstad met uw Paarlen Poorten
(Glorieklokken 52, Evangelische Liedbundel 413)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Lichtstad met uw paarlen poorten,
wondíre stad, zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op de deez' aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luistíren naar Zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Vers 2:
Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit.

Herhalen refrein

Vers 3:
Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.

Herhalen refrein