Kop
Marjo van Someren,
Chr. Gem. Drechtstedenkoor 'Praise Him'
& Chr. Gem. Zangver. 'Jubilate Deo'
Leg maar Stil je Handen
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Leg maar stil je handen,
leg je levenslot
in de trouwe handen
van de goede God.
Blijf altijd geloven
hoe Hij 't ook beslist
Dat de Vader boven
zich toch nooit vergist.

Vers 2:
Leg maar stil je handen,
veilig is je lot,
in de vaderhanden
van de goede God.
Leef je in angst en vreze,
heb je soms verdriet?
God zal met je wezen,
Hij verlaat je niet.

Vers 3:
Leg maar stil je handen,
en aanvaard je lot.
't Is in goede handen
bij de Here God.
Blijf op Hem vertrouwen,
waar j' ook heen moet gaan.
't zal je nooit berouwen,
je komt veilig aan.