Kop
Komt, laat ons Zingen
(Leger des Heils 159, Johan de Heer 633, Opwekking 224)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Komt, laat ons zingen altezaam:
God is goed!
Hemel en aarde, prijst Zijn Naam,
God is goed!
Laat ieder naad'ren tot Zijn troon,
zingen met ons op blijde toon
in melodieŽn rein en schoon:
God is goed!.

Refrein 1:
God is goed!
God is goed!
In melodieŽn rein en schoon:
God is goed!

Vers 2:
O, zegt het voort tot ít verste strand:
God is goed!
Voor elk is plaats in 't Vaderland,
God is goed!
Van zonde maakt ons Christus vrij,
licht in de duist're nacht bracht Hij.
Als Zijn verlosten juichen wij:
God is goed!

Refrein 2:
God is goed!
God is goed!
Als Zijn verlosten juichen wij:
God is goed!

 

Vers 3:
O, dat nu ieder hart getuig':
God is goed!
Dat ied're knie voor Hem zich buig'!
God is goed!
O, Hem te kennen is zaligheid;
't leven tot in der eeuwigheid.
Laat ons 't vermelden wijd en zijd:
God is goed!

Refrein 3:
God is goed!
God is goed!
Laat ons 't vermelden wijd en zijd:
God is goed!