Kop
Ronduit Praise Band
Ik Wil Juichen Voor U (Opwekking 589)
 
Tekst van dit lied:

Vers:
Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.
Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Refrein:
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw Naam,
God van de eeuwigheid.

Herhalen vers en refrein

Brug:
Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja, de Heer is goed,
Zijn liefde en Zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!

Refrein:
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw Naam,
ik prijs Uw Naam,
ik prijs Uw Naam,
God van de eeuwigheid.