Kop
Lucas Kramer
Hoe Groot zijt Gij (Opwekking 407)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht:
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Vers 2:
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Herhalen refrein