Kop
Reni & Elisa Krijgsman
Het Ruw-Houten Kruis
(Johan de Heer 836)
 
Tekst van dit lied:

Vers:
Op die heuvel daar ginds stond een ruw-houten kruis,
Het symbool van vervloeking en schuld;
Maar dat kruis werd de mens tot het kostbaarst kleinood,
Daar Gods wet op dat hout werd vervuld.

Refrein:
'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
Tot de Heer komt en met Hem het loon;
Als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
Dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.