Kop
Here Jezus, om Uw Woord
(Gezang 328 - Liedboek voor de Kerken)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Here Jezus, om Uw Woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Vers 2:
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor Uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.