Kop
Gert Pannekoek & Herv. Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst
Heilig Woord van God
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Een luister straalt van 't Bijbelblad,
volheerlijk als de zon,
schenkt licht op ieders levenspad,
laaft uit d' eeuw'ge Bron.

Refrein:
Heilig Woord van God,
heilig Woord van God,
Gij zult in deze aardwoestijn
steeds ons richtsnoer zijn.

Vers 2:
De Vaderhand die uit gena
zijn trouwe gids ons gaf,
komt zwakken met haar kracht te sta,
steunt hen als hun staf.

Herhalen refrein

Vers 3:
Heb dank o God, Uw kostb're gift,
maak rijk voor d' eewigheid,
Waar 't Woord, in 't hart diep ingegrift,
voor Uw komst bereidt.

Herhalen refrein