Kop
Chr. Gem. Koor 'De Zeeklank' & Kerkkoor 'Looft de Heer'
Groot is de Naam van God
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Groot is de Naam van God,
Hij die de aarde schiep,
waat'ren verdrong met kracht
en land tevoorschijn riep,
de bergen, valleien,
de schoon gewassen grond,
de heuvels, de dalen,
de waat'ren samenbond.

Brug 1:
Gij, Heer, vestigt Uw Naam
en werken in de tijd.
Wie zal Uw kracht doorgronden, Heer,
Uw macht en Heerlijkheid?

Vers 2:
Wie zal het ooit verstaan,
de diepten van het Woord?
Mensen, U toegedaan,
een hart dat zuiver hoort.
De poorten ontsloten,
ontgrendeld zal het slot,
de harten geopend.
De Heer is onze God.

Brug 2:
Gij, Heer, vestigt Uw rijk,
waar harten U verstaan.
Waar liefde wordt gevonden, Heer,
doet Gij Uw kind'ren aan.

Herhalen vers 1