Kop
God zij met u tot ons wederzien
(Johan de Heer 289)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
God zij met u tot ons wederzien,
Hij, de Heer der legerscharen,
Hij zal uwe gang bewaren;
God zij met u tot ons wederzien.

Vers 2:
God zij met u tot ons wederzien.
Ga met God en wees een zegen,
Voorspoed geev' Hij op uw wegen;
God zij met u tot ons wederzien.

Vers 3:
God zij met u tot ons wederzien,
hier op aard' of' eens daarboven,
Waar wij na de strijd Hem loven!
God zij met u tot ons wederzien.