Kop
Jacob Schenk & Gemengde Koren
Gij, die Treurt (Johan de Heer 128)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Gij, die treurt, kom met uw smart,
daar is plaats bij 't kruis.
Breng uw leed, stort uit uw hart
aan de voet van 't kruis.
Klaag daar, want uw Heiland hoort.
Hoe ook 't leed uw ziel doorboort,
Jezus troost u door Zijn woord,
daar is plaats bij 't kruis.

Vers 2:
Vlied, o zondaar, o vlied nu,
daar is plaats bij 't kruis.
Jezus gaf Zich ook voor u,
daar is plaats bij 't kruis.
Levensstromen uit Zijn zij
vloeien steeds voor u en mij.
Rijk of arm, komt allen vrij,
daar is plaats bij 't kruis.

Vers 3:
Heerlijk nieuws voor iedereen,
daar is plaats bij 't kruis.
Daar is redding, daar alleen,
daar is plaats bij t kruis.
Stromen van gen en vre
vloeien uit Gods liefdezee.
Zondaars, kom, breng and'ren mee,
daar is plaats bij 't kruis.