Kop
Geprezen zij God
(Johan de Heer 854)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Geprezen zij God op Zijn heilige troon,
Voor 't geen Hij ons gaf in Zijn enige Zoon,
die kwam als het Godslam en droeg onze schuld,
die d' eis van Gods wet aan het kruis heeft vervuld.

Refrein:
Prijst de Heer, prijst de Heer,
alles zing' nu Zijn eer!
Stem en klank, stem en klank
juub'len luid onze dank!
Door 't bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon;
brengt daarom de glorie aan Vader en Zoon!

Vers 2:
O, welk een verlossing schonk God in het bloed;
de enige losprijs die voor Hem voldoet.
Zijn bloed schenkt vergeving, 't koopt slaven weer vrij,
het heiligt en reinigt, 't maakt zalig en blij.

Herhalen refrein