Kop
Remco Hakkert
Gebed voor mijn Kinderen
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen.
Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift,
dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden,
ook niet als de satan ze straks als tarwe zift.

Vers 2:
Houdt Gij mijn inderen vast als ik ze los moet laten
en laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten,
als zij niet in het schema van die wereld zullen gaan.

Refrein: (2x)
Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen,
maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang.
Wil om Uws Naams wil hen in Uw verbond bewaren,
en laat ze nooit van U vervreemden, nooit, hun leven lang!

Slot:
En laat ze nooit van U vervreemden, nooit, hun leven lang!