Kop
Chr. Gem. Zangver. 'Looft de Heer' &
Herv. Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst
De Hemelen Juichen
 
Tekst van dit lied:

Deel 1 (2x):
De hemelen juichen, de aarde jubelt,
de ganse schepping prijst Gods macht en majesteit.

Deel 2 (2x):
Maar 's Heren wet verspreidt nochtans
voor Gods volk op aarde een volmaakte glans.
Looft Hem, Looft Hem looft Zijn grote Naam.

Deel 3:
De grootheid des Heren wordt overal geprezen,
ja, zelfs het firmament vertelt Zijn heerlijkheid.

Herhalen deel 2 en 3

Slot:
Vertelt Zijn heerlijkheid, vertelt Zijn heerlijkheid.