Kop
De koren: Debarim, Lovende Stemmen & Song of Spirit
Dat eens de Heer zal komen
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Dat eens de Heer zal komen
in deze wereldtijd
en lang vervlogen dromen
vertaalt in werk’lijkheid;
de volkeren zal dopen
in vrede en in recht -
daar mogen wij op hopen,
Hij doet al wat Hij zegt.

Vers 2:
Dat eens de Heer zal komen
en heel de schepping juicht,
de bloemen en de bomen,
de zon, de maan zich buigt,
de wolf het lam leert lopen,
de leeuw niet langer vecht -
daar moge wij op hopen,
Hij doet al wat Hij zegt!