Psalm 150
1 Halleluja!
  Loof God in zijn heilige woning,
  loof hem in zijn machtig gewelf,
2 loof hem om zijn krachtige daden,
  loof hem om zijn oneindige grootheid.
3 Loof hem met hoorngeschal,
  loof hem met harp en lier,
4 loof hem met dans en tamboerijn,
  loof hem met snaren en fluit.
5 Loof hem met klinkende bekkens,
  loof hem met slaande cimbalen.
6 Alles wat adem heeft, loof de HEER.
  Halleluja!