Psalm 149
1 Halleluja!
  Zing voor de HEER een nieuw lied,
  roem hem te midden van zijn getrouwen.
2 Laat IsraŽl verheugd zijn over zijn machtige maker,
  het volk van Sion juichen om zijn koning.
3 Laten zij dansend zijn naam loven,
  bij lier en tamboerijn voor hem zingen.
4 Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk,
  hij kroont de vernederden met de zege.
5 Laten zijn getrouwen juichen in triomf,
  nog jubelen als zij te ruste gaan,
6 met lofzang voor God uit hun kelen,
  een tweesnijdend zwaard in hun hand.
7 De volken laten boeten,
  de naties bestraffen,
8 hun koningen in boeien slaan,
  hun leiders met ketenen binden,
9 het geschreven recht aan hen voltrekken:
  dat is de glorie voor al zijn getrouwen.
  Halleluja!