Psalm 134
1 Een pelgrimslied.
  Zegen de HEER, u allen
  die de dienst van de HEER verricht
  en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht.
2 Hef uw handen op naar het heiligdom
  en zegen de HEER.
3 Moge uit Sion de HEER u zegenen,
  die hemel en aarde gemaakt heeft.