Psalm 130
1 Een pelgrimslied.
  Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
2 Heer, hoor mijn stem,
  wees aandachtig, luister
  naar mijn roep om genade.
3 Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
  Heer, wie houdt dan stand?
4 Maar bij u is vergeving,
  daarom eert men u met ontzag.
5 Ik zie uit naar de HEER,
  mijn ziel ziet uit naar hem
  en verlangt naar zijn woord,
6 mijn ziel verlangt naar de Heer,
  meer dan wachters naar de morgen,
  meer dan wachters uitzien naar de morgen.
7 IsraŽl, hoop op de HEER!
  Bij de HEER is genade, bij hem
  is bevrijding, altijd weer.
8 Hij zal IsraŽl bevrijden
  uit al zijn zonden.