Psalm 127
1 Een pelgrimslied van Salomo.
  Als de HEER het huis niet bouwt,
  vergeefs zwoegen de bouwers;
  als de HEER de stad niet bewaakt,
  vergeefs doet de wachter zijn ronde.
2 Vergeefs is het
  dat je vroeg opstaat,
  je laat te ruste legt,
  je aftobt voor wat brood
  hij geeft het zijn lieveling in de slaap.
3 Kinderen zijn een geschenk van de HEER,
  de vrucht van de schoot is een beloning van God.
4 Als pijlen in de hand van een schutter,
  zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd.
5 Gelukkig de man
  wiens koker is gevuld
  met pijlen zoals zij.
  Hij staat niet te schande
  als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort.