Psalm 125
1 Een pelgrimslied.
  Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg,
  die onwankelbaar vast staat voor eeuwig.
2 Zoals de bergen Jeruzalem omringen,
  zo omringt de HEER zijn volk
  van nu tot in eeuwigheid.
3 De scepter van het kwaad zal niet rusten
  op het land van de rechtvaardigen
  en de rechtvaardigen zullen het onrecht
  de hand niet reiken.
4 Wees goed voor wie goed is, HEER,
  voor de oprechte van hart.
5 Maar wie een dwaalweg gaat:
  HEER, verdrijf hem en allen die onrecht doen.
  Vrede over IsraŽl!