Psalm 123
1 Een pelgrimslied.
  Naar u sla ik mijn ogen op,
  naar u die in de hemel troont,
2 zoals de ogen van een slaaf
  de hand van zijn heer volgen,
  en de ogen van een slavin
  de hand van haar meesteres,
  zo volgen onze ogen
  de HEER, onze God,
  tot hij ons genadig wil zijn.
3 Wees genadig, HEER, wees ons genadig,
  wij worden veracht, meer dan te dragen is.
4 Meer dan onze ziel kan dragen
  raakt ons achteloze spot,
  de hoogmoed van onverschilligen.