Psalm 122
1 Een pelgrimslied van David.
  Verheugd was ik toen ik hoorde:
  ‘Wij gaan naar het huis van de HEER,’
2 verheugd ben ik, nu onze voeten staan
  binnen je poorten, Jeruzalem.
3 Jeruzalem, als een stad gebouwd,
  hecht en dicht opeen.
4 Daar komen de stammen samen,
  de stammen van de HEER,
  om Israëls plicht te vervullen,
  te prijzen de naam van de HEER.
5 Daar zetelt het gerecht,
  daar troont het huis van David.
6 Vraag om vrede voor Jeruzalem:
  ‘Dat rust hebben wie van je houden,
7 dat vrede heerst binnen je muren
  en rust in je vesting.’
8 Om mijn verwanten en vrienden
  zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’
9 Om het huis van de HEER, onze God,
  wens ik je al het goede.