Psalm 120
1 Een pelgrimslied.
  Roep ik in mijn nood tot de HEER,
  hij geeft mij antwoord.
2 Bevrijd mijn ziel, HEER,
  van lippen die liegen,
  van de tong die bedriegt.
3 Wat zal je straf zijn,
  bedrieglijke tong,
  en wat je straf nog verzwaren?
4 Pijlen, gescherpt voor de strijd,
  en dan gloeiend houtskool van brem!
5 Ach, dat ik moet wonen in Mesech,
  ver van huis bij de tenten van Kedar.
6 Te lang al woont mijn ziel
  bij mensen die vrede haten.
7 Spreek ik woorden van vrede,
  zij willen oorlog.