Psalm 117
1 Loof de HEER, alle volken,
  prijs hem, alle naties:
2 zijn liefde voor ons is overstelpend,
  eeuwig duurt de trouw van de HEER.