Psalm 100
1 Een psalm voor het dankoffer.
  Juich de HEER toe, heel de aarde,
2 dien de HEER met vreugde,
  kom tot hem met jubelzang.
3 Erken het: de HEER is God,
  hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
  zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.
4 Kom zijn poorten binnen met een loflied,
  hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
  breng hem hulde, prijs zijn naam:
5 de HEER is goed,
  zijn liefde duurt eeuwig,
  zijn trouw van geslacht op geslacht.