Psalm 99
1 De HEER is koning volken, beef!
  Hij troont op de cherubs aarde, sidder!
2 Groot is de HEER op de Sion,
  verheven is hij boven alle volken.
3 Uw naam moeten zij loven,
  zo groot en geducht.
  Heilig is hij.
4 Machtige koning, die het recht bemint:
  u stelde rechtvaardige wetten vast.
  Recht en gerechtigheid in Jakob:
  ze zijn uw werk.
5 Breng hulde aan de HEER, onze God,
  en buig u neer aan zijn voeten.
  Heilig is hij.
6 Mozes en Aron waren zijn priesters,
  ook Samul riep zijn naam.
  Riepen zij tot de HEER, hij antwoordde;
7 in de wolkkolom sprak hij hen toe
  en zij onderhielden zijn geboden,
  de wet die hij hun gaf.
8 HEER, onze God, u hebt hun geantwoord.
  U was voor hen een God van vergeving
  en een God die hun misdaden strafte.
9 Breng hulde aan de HEER, onze God,
  en buig u neer voor zijn heilige berg.
  Heilig is de HEER, onze God.