Psalm 98
1 Een psalm.
  Zing voor de HEER een nieuw lied:
  wonderen heeft hij verricht.
  Zijn rechterhand heeft overwonnen,
  zijn heilige arm heeft redding gebracht.
2 De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
  voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.
3 Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
  voor het volk van IsraŽl.
  De einden der aarde hebben het gezien:
  de overwinning van onze God.
4 Juich de HEER toe, heel de aarde,
  juich en jubel, zing het uit.
5 Zing voor de HEER bij de lier,
  laat bij de lier uw lied weerklinken.
6 Blaas op de ramshoorn en de trompetten,
  juich als de HEER, uw koning, verschijnt.
7 Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft,
  laat juichen de wereld met haar bewoners.
8 Laten de rivieren in de handen klappen
  en samen met de bergen jubelen
9 voor de HEER, want hij is in aantocht
  als rechter van de aarde.
  Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
  de volken oordelen naar recht en wet.