Psalm 93
1 De HEER is koning, met hoogheid is hij bekleed,
  de HEER is met macht bekleed en omgord.
  Vast staat de wereld, zij wankelt niet,
2 en vast staat van oudsher uw troon,
  u bent van alle eeuwigheden.
3 De stromen verheffen, HEER,
  de stromen verheffen hun stem,
  luid verheffen de stromen hun stem.
4 Maar boven het geraas van de wijde wateren,
  van de machtige baren der zee,
  is hoog in de hemel de machtige HEER.
5 Uw uitspraken zijn betrouwbaar.
  Heiligheid is van uw huis het sieraad,
  HEER, tot in lengte van dagen.