Psalm 87
1-2 Van de Korachieten, een psalm, een lied.
  Boven alle steden van Jakob
  heeft de HEER de poorten van Sion lief,
  zijn vesting op de heilige bergen.
3 Van u wordt met lof gesproken,
  stad van God. sela
4 ‘Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen.
  Filistea, Tyrus en Nubië
  zijn allen hier geboren.’
5 Met recht kan men van Sion zeggen:
  ‘Welk volk ook, het is hier geboren,
  de Allerhoogste houdt Sion in stand.’
6 Bij de namen van de volken schrijft de HEER:
  ‘Dit volk is hier geboren.’ sela
7 En dansend zingen zij:
  ‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’