Psalm 84
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische.
  Van de Korachieten, een psalm.
2 Hoe lieflijk is uw woning,
  HEER van de hemelse machten.
3 Van verlangen smacht mijn ziel
  naar de voorhoven van de HEER.
  Mijn hart en mijn lijf roepen
  om de levende God.
4 Zelfs de mus vindt een huis
  en de zwaluw een nest
  waarin ze haar jongen neerlegt,
  bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
  mijn koning en mijn God.
5 Gelukkig wie wonen in uw huis,
  gedurig mogen zij u loven. sela
6 Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
  met in hun hart de wegen naar u.
7 Trekken zij door een dal van dorheid,
  het verandert voor hen in een oase;
  rijke zegen daalt als regen neer.
8 Steeds krachtiger gaan zij voort
  om in Sion voor God te verschijnen.
9 HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,
  luister naar mij, God van Jakob. sela
10 God, ons schild, zie naar ons om,
  sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
11 Beter één dag in uw voorhoven
  dan duizend dagen daarbuiten,
  beter op de drempel van Gods huis
  dan wonen in de tenten der goddelozen.
12 Want God, de HEER, is een zon en een schild.
  Genade en glorie schenkt de HEER,
  zijn weldaden weigert hij niet
  aan wie onbevangen op weg gaan.
13 HEER van de hemelse machten,
  gelukkig de mens die op u vertrouwt.