Psalm 82
1 Een psalm van Asaf.
  God staat op in de hemelse raad,
  hij spreekt recht in de kring van de goden:
2 ‘Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig
  en kiest u partij voor wie kwaad doen? sela
3 Doe recht aan weerlozen en wezen,
  kom op voor verdrukten en zwakken,
4 bevrijd wie weerloos zijn en arm,
  red hen uit de greep van wie kwaad wil.
5 U toont geen inzicht, geen begrip,
  en doolt in duisternis rond,
  de aarde wankelt op haar grondvesten.
6 Ooit heb ik gezegd: “U bent goden,
  zonen van de Allerhoogste, allemaal.”
7 Toch zult u sterven als mensen,
  ten val komen als aardse vorsten.’
8 Verhef u, God, spreek recht op aarde,
  alle volken behoren u toe.