Psalm 54
1 1 Voor de koorleider. Bij snarenspel.
  Een kunstig lied van David,
2 toen de inwoners van Zif aan Saul waren gaan zeggen:
  ‘Weet u niet dat David zich bij ons schuilhoudt?’
3 God, bevrijd mij door uw naam,
  verschaf mij recht door uw macht.
4 God, luister naar mijn gebed,
  hoor de woorden van mijn mond.
5 Vreemden vallen mij aan,
  zij staan mij met geweld naar het leven,
  zij houden God niet voor ogen. sela
6 Zie, God is mijn helper,
  de Heer is het die mijn leven draagt.
7 Laat het kwaad zich keren tegen mijn belagers,
  toon uw trouw en breng hen tot zwijgen.
8 Van harte zal ik u offers brengen
  en uw naam loven, HEER, want hij is goed:
9 hij heeft mij uit de nood gered,
  onbevreesd zie ik mijn vijanden aan.