Psalm 23
1 Een psalm van David.
  De HEER is mijn herder,
  het ontbreekt mij aan niets.
2 Hij laat mij rusten in groene weiden
  en voert mij naar vredig water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht
  en leidt mij langs veilige paden
  tot eer van zijn naam.
4 Al gaat mijn weg
  door een donker dal,
  ik vrees geen gevaar,
  want u bent bij mij,
  uw stok en uw staf,
  zij geven mij moed.
5 U nodigt mij aan tafel
  voor het oog van de vijand,
  u zalft mijn hoofd met olie,
  mijn beker vloeit over.
6 Geluk en genade volgen mij
  alle dagen van mijn leven,
  ik keer terug in het huis van de HEER
  tot in lengte van dagen.