Psalm 14
1 Voor de koorleider. Van David.
  Dwazen denken: Er is geen God.
  Verdorven zijn ze, en gruwelijk hun daden,
  geen van hen deugt.
2 De HEER kijkt vanuit de hemel naar de mensen
  om te zien of er n verstandig is,
  n die God zoekt.
3 Allen zijn afgedwaald, allen ontaard,
  geen van hen deugt, niet n.
4 Hebben ze dan geen inzicht, die kwaadstichters?
  Ze verslinden mijn volk of het brood is
  en roepen de HEER niet aan.
5 Nog even, en hen overvalt een hevige angst,
  want God is met de rechtvaardigen.
6 Lach maar om het vertrouwen van de zwakke
  hij vindt zijn toevlucht bij de HEER.
7 Ach, laat uit Sion redding komen voor Isral.
  Als de HEER het lot van zijn volk ten goede keert,
  zal Jakob juichen, Isral zich verheugen.