Psalm 13
1 Voor de koorleider. Een psalm van David.
2 Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten,
  hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?
3 Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen
  en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?
  Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?
4 Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!
  Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.
5 Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen’,
  mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.
6 Ik vertrouw op uw liefde:
  mijn hart zal juichen omdat u redding brengt,
  ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.