Psalm 8
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische.
  Een psalm van David.
2 HEER, onze Heer,
  hoe machtig is uw naam
  op heel de aarde.
3 met de stemmen van kinderen en zuigelingen
  bouwt u een macht op tegen uw vijanden
  om hun wraak en verzet te breken.
4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
  de maan en de sterren door u daar bevestigd,
5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
  het mensenkind dat u naar hem omziet?
6 U hebt hem bijna een god gemaakt,
  hem gekroond met glans en glorie,
7 hem toevertrouwd het werk van uw handen
  en alles aan zijn voeten gelegd:
8 schapen, geiten, al het vee,
  en ook de dieren van het veld,
9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
  en alles wat trekt over de wegen der zeeŽn.
10 HEER, onze Heer,
  hoe machtig is uw naam
  op heel de aarde.