Psalm 4
1 Voor de koorleider. Bij snarenspel.
  Een psalm van David.
2 Antwoord mij als ik roep,
  God die mij recht doet.
  Geef mij ruimte als ik belaagd word,
  wees genadig, hoor mijn gebed.
3 Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande,
  is de schijn u lief, de leugen uw leidraad? sela
4 De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is,
  de HEER luistert als ik tot hem roep.
5 Beef voor hem en zondig niet,
  bezin u in de nacht en zwijg. sela
6 Breng de juiste offers,
  heb vertrouwen in de HEER.
7 Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ –
  HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
8 In u vindt mijn hart meer vreugde
  dan zij in hun koren en wijn.
9 In vrede leg ik mij neer
  en meteen slaap ik in,
  want u, HEER, laat mij wonen
  in een vertrouwd en veilig huis.