Psalm 1
1 Gelukkig de mens
  die niet meegaat met wie kwaad doen,
  die de weg van zondaars niet betreedt,
  bij spotters niet aan tafel zit,
2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER
  en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
3 Hij zal zijn als een boom,
  geplant aan stromend water.
  Op tijd draagt hij vrucht,
  zijn bladeren verdorren niet.
  Alles wat hij doet komt tot bloei.
4 Zo niet de wettelozen!
  Zij zijn als kaf
  dat verwaait in de wind.
5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst
  zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
  de weg van de wettelozen loopt dood.