Liederen waarvan geen
Nederlandse tekst bekend is,
staan op deze lijst niet vermeld.
Van de liederen met een sterretje achter het nummer is ook de Nederlandse tekst opgenomen.
Ach, blijf met Uw genade136*
Al de weg leidt mij mijn Heiland027
Al mijn twijfel geef ik Jezus121
Als een hert dat verlangt naar water166
Als hier op aarde mijn werk is gedaan034
Als op 's levens zee de stormwind om u loeit064*
Bijna bewogen046
Blijf bij mij, Heer007
Christus, onze Heer verrees059*
Dankt, dankt nu allen God045*
De Heer is mijn Herder041
Doorgrond mijn hart120
En Naam is onze hope159
Een vaste Burcht is onze God051*
Elk uur, elk ogenblik004
Ere zij aan God de Vader085
Er is geen vriend zo trouw als Jezus105
Er komen stromen van zegen026
Ga mij niet voorbij o Heiland031
Genade, zo oneindig groot032
Geprezen zij des Heilands Naam124
Geprezen zij God op Zijn heilige troon030
Gered door Gods genade066
Grote God, wij loven U053*
Heer, ga Uw gang125
Heer, Gij zijt mijn eeuwig erfdeel006
Heer ik geef m' aan U volkomen069
Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig033
Het ruwe oude kruis143
Het ruw houten kruis143
Hij redde mij035
Hoe zal ik U ontvangen146*
Ik bouw op U129
Ik heb geloofd en daarom zing ik090
Ik weet niet waarom Gods gena025
Ik wil zingen van mijn Heiland024
Ik zie een poort wijd open staan029
Immer dichter aan Uw zij014
In de hof008
Jezus, die mijn ziel bemint130
Jezus is opgestaan061
Jezus, leven van mijn leven138
Jezus, leven van ons leven138*
Jubel het uit055
'k Geef mijzelf aan U volkomen040
'k Moet de Heiland met mij hebben121
Komt allen tezamen054*
Kom tot uw Heiland, toef langer niet122
Kroon Hem met gouden kroon065
Laat de klokjes klingen083
Leer mij Uw weg, o Heer049
Leid vriend'lijk licht123
Licht in de nacht075
Liefde Gods, o hoogste liefde090
Liefde vond mij093
Liefde was het077
Looft nu, mijn ziel, de Here137*
Meester, de stormwind giert woedend094
Meester, hoe kunt Gij zo slapen094
Mijn Heer en ik076
Mijn Jezus, ik hou van U074
Nader, mijn God, bij U070*
Neem mijn leven, laat het, Heer044*
Neen, nimmer alleen108
Nooit zag 'k een Vriend zo trouw als Jezus105
Nu daagt het in het oosten136*
O God, die droeg ons voorgeslacht109*
O hoofd, bedekt met wonden052*
Op die heuvel daarginds143
Prijst Hem, prijst Hem145
Rijst op, rijst op voor Jezus118
Rots der eeuwen, troost in smart017
Stille nacht050*
Tel uw zegeningen064*
Veilig in Jezus' armen018
Volle verzeek'ring, Jezus is mijn042
Vrees niet, Ik ben met U108
Waarom niet vandaag?140
Wat een dag zal dat zijn039*
Wat God doet, dat is welgedaan162*
Welk een Vriend is onze Jezus048
Wie maar de goede God laat zorgen147*
Wij prijzen U God, voor de komst van Uw Zoon155
Wij treden, o Vader, ootmoedig thans nader161
Wij weten het uur niet, dat Jezus ziet keren157
Wilt heden nu treden161*
Zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen126
Zijn oog is op de musjes036*
Zoals gij zijt013*
Zoals ik ben013
Zouden wij ook eenmaal komen028