Aan de overzij van de Jordaan525
Aan de voet van het kruis456
Aan het kruis490
Aarden vaten233
Achter de wolken494
Als de avondschemering daalt329
Als de gouden klokken klinken201
Als de morgenster verrijst271
Als de poort opengaat013
Als de schaduwen vlieden478
Als Gods Geest vervult mijn hart437
Als Gods kinderen opwaarts gaan203
Als ik voor mij zie370
Als ik zing van mijn Heiland107
Als Jezus komt451
Als Jezus met mij gaat234
Als mijn Heiland komt148
Als uw beker gevuld is met vreugd483
Als uw hart verlangt naar zonneschijn547
Al wat gij begeert in Zijn Naam....505
Al wat ik begeer is in Jezus106
Alzo lief had God de wereld244
„Amen” tot Jezus474
Avondbede387
Bartimeüs094
Bede235
Bede om de doop met de Heilige Geest357
Bede om verlossing020
Bedroef niet de Heilige Geest057
Begonnen in de Geest178
Ben ik het, Heer?350
Bidt slechts in de Naam van Jezus475
Bij de heilige doop255
Bij de jaarwisseling146
Bij het eerste morgengloren074
Blaast de bazuin, gij christenen404
Blaast de krijgsbazuin229
Blijf geloven384
Blijf met mij270
Blijvend in Jezus425
Breng de boodschap390
Breng het Licht132
Breng licht in het hoekje waar gij zijt532
Broeder kom, zuster kom521
Christus ontvangt de zondaars167
Daalt neer, engelen507
Daar ginds in de velden van Efrata135
Daar is Eén104
Daar is Eén, die u nimmer vergeet108
Daar is een innige bede in mijn hart528
Daar is een oog dat u ziet127
Daar is glorie in mijn ziel171
Daar is mijn thuis177
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht519
Dankkoor069
Dankkoor295
De banier van het kruis414
De beste vriend is Jezus!376
De dienst van Jezus275
De doorboorde hand214
De druk van Zijn hand381
De elfde ure238
De gebroken draden des levens504
De Geest van glorie399
De geopende deur503
De God van Elia leeft nog!360
De Goede Herder449
De gouden stad176
De hand, die gewond werd voor mij349
De Heer is mijn Herder322
De Heer is mijn Herder464
De Heer, o glorierijk verschiet221
De Heiland verrees uit het donkere graf247
De Hemelse stad van goud174
De Herder der liefde502
De hof des gebeds227
De hoop van mijn ziel463
De ivoren paleizen168
De kruisweg voert ons naar huis180
De laatste bazuin431a
De laatste kans410
De laatste mijl415
De laatste strijd431
De liefde des Vaders186
De liefde van Jezus137
De liefde van mijn Jezus458
De Man met de doornenkroon435
De meeste van deze is de liefde124
De Naam van Jezus207
Denk aan de vrouw van Lot443
De opname der gemeente253
De opstanding des Heren005
De oude rekening is voldaan406
De oude zonden089
De overwinnaarskroon062
De poorten van paarlen411
Des Heilands hoede465
De scherpe doorn527
De schoonheid van Jezus068
De schoonste dag091
De stad met paarlen poorten052
De stem van mijn Meester461
Des Vaders kind144
De trouw van God110
De trouwe Stuurman447
De verloren zoon097
De volheid van Gods liefde281
De Vreemdeling van Galilea038
De vrucht van Golgotha092
De vuurtoren aan de kust518
De wederkomst van Jezus011
De weg van het licht499
Diep, diep in de zee278
Diep, diep in mijn hart194
Dieper, dieper115
Dieper in Uw liefde, o Jezus535
Dierbare Heer, vat mijn hand296a
Dit is het...!134a
Doe mij rusten aan Uw hart, o Heer386
Doet de wapenrusting aan277
Doe wat gij kunt035
Donkere handen241
Draagt uw Bijbel met u460
Drinken uit de Bron242
Eén ding weet ik109
Een donkere stroom212
Een koninklijk kind380
Een nieuw lied143
Een rein hart480
Een schuilplaats tegen storm en vloed112
Engelen des hemels245
En Henoch wandelde met God055
Ere zij God in de Hoge297
Ere zij het Lam134
Ere zij Jezus' Naam446
Ere zij onze Koning347
Ere zij Zijn Naam193
Er is Eén omhoog374
Fluistering der hoop361
Ga067
Ga de weg van het kruis141
Ga niet voort372
Geankerd in Jezus129
Gebed om de doop met de Heilige Geest397
Geborgen264
Geef alles142
Geef Jezus nu plaats in uw hart409
Geeft Hem eer066
Geen nacht aldaar272
Geen zilver, noch goud158
Geest des Vaders302
Gegroet, Gij Kind van Bethlehem070
Gegroet, o dierbare Hemelvorst073
Geloof alleen421
Geloof, hoop en liefde122
Geloofd zijt Gij, Immanuel432
Geloofsvertrouwen324
Gelooft Hem nu!454
Genade kocht mij vrij498
Genageld aan het kruis003
Geprezen zij God001
Gered!444
Gered door genade366
Gered door Gods genade121
Gered door Jezus' Bloed257
Gestorven en verrezen met Christus182
Gethsemané246
Gethsemané en Calvarie298
Getuigenislied240
Gevormd naar Zijn beeld340
Gezegende ure154
Gij komt weder204
Ginds, op het kruis394
Glorie362
Glorie voor Jezus' Naam345
God gedenkt uw schuld niet meer407
God is de Liefde310
God vol genade084
God wil u bewaren383
Groot is de Geest des Heren493
Halleluja!155
Halleluja voor het kruis130
Halleluja, wat een vreugde Gods kind te zijn546
Hand in hand met Jezus268
Heb ik vergeten?530
Hebt ge uw ziel voor de Heiland ontsloten?027
Hebt gij de Heilige Geest ontvangen?400
Hebt gij de kosten berekend?162
Hebt gij Mij lief?099
Hebt gij nooit gehoord?450
Heden is het tijd163
Heer, ik geloof423
Heer, in Uw doorboorde handen441
Heer, leer ons bidden183
Heft op uw ogen390a
Heilige Geest, o Licht van God250
Het aangezicht van Jezus523
Het boek des levens051
Het dierbaar Bloed van Jezus090
Het doen van Gods wil181
Het eenzame pad265
Het Evangelie is de kracht223
Het gebed388
Het gebroken hart209
Het gebroken hart434
Het hemelse gezicht459
Het hemelse land054
Het is brandend in mijn ziel355
Het is meer dan een droom139
Het is Pinksteren in mijn ziel198
Het is wondervol, wat de Heer kan doen042
Het levende water075
Het licht van Zijn Woord484
Het ontbreekt u nog aan vrede313
Het oude is voorbij, prijst de Heer!087
Het oude jaar is heengesneld147
Het oude leven leg ik neder152
Het oude lied, dat eens mijn moeder zong187
Het ruwe, oude kruis002
Het schoonste verhaal113
Het volgen van Jezus473
Het was een blijde dag, toen Jezus mij vond088
Het wonderland524
Het Woord van God509
Het Woord van God blijft bestaan382
Het zal zijn des avonds243
Hij draagt het op Zijn schouder naar huis510
Hij is machtig105
Hij is mijn282
Hij is mijn, ik ben Zijn211
Hij is opgestaan248
Hij kent de weg die leidt tot glorie267
Hij komt in glorie306
Hij komt spoedig151
Hij laat nooit alleen320
Hij leeft140
Hij leeft395
Hij maakt nog de kranken gezond029
Hij maakte mij vrij, ja vrij292
Hij nam mijn zonden weg260
Hij redde mij022
Hij stierf in mijn plaats138
Hij weet het alles422
Hoe groot zijt Gij!543
Hoor, Hij roept u bij uw naam026
Hoor, ik ken een schaapje klein429
Hoort het zegelied weergalmen219
Houd brandende uw lamp531
Houdt aan tot Hij antwoordt met vuur103
Houd wat gij hebt479
Huwelijksinzegening536
Ieder, die wil311
Iedere bede vindt verhoring325
Ieder uur van de dag285
Iemand is biddend voor u337
Iets gebeurde met mij119
Ik ben de Deur037
Ik ben de Uwe, Heer!034
Ik ben door de wereld getrokken309
Ik ben een kind van God036
Ik ben een pelgrim512
Ik ben gered280
Ik ben zo blij477
Ik geef in dit uur015
Ik geef mijn hart aan Jezus153
Ik geef mijn leven206
Ik geef nu mijn leven083
Ik heb een Bron, diep in mijn hart185
Ik heb gezien het gelaat van Jezus021
Ik heb het niet geweten213
Ik heb Jezus lief377
Ik hoor de engelen zingen192
Ik kies de weg van Jezus019
Ik kies Jezus369
Ik kies nu Uw weg, Heer058
Ik kom met mijn leven tot Jezus016
Ik leg aan Uw voeten205
Ik neem het besluit156
Ik rust in U336
Ik wandel in het licht met Jezus063
Ik wandel met de Koning228
Ik was eens verstrikt in de wereld259
Ik weet....467
Ik weet dat Hij mij liefheeft, eindeloos189
Ik weet één ding slechts, Heer060
Ik wil Hem niet langer bedroeven482
Ik wil U volgen114
Ik woon in Kanaän170
Ik zag mijn moeder knielend537
Ik zal mijn Heiland zien079
Ik zie vol verbazing317
Ik zing een nieuw lied006
Immer dichter aan Uw zij243a
In de hof533
In de opperzaal085
In deze stille, heilige ure405
In het licht van de eeuwige dag448
In het nieuw Jeruzalem120
In mijn hart ruist een melodie511
In Uw liefde diep verborgen346
Is het niet wondervol?330
Is uw „al” op het altaar?123
Ja, de Heer is waarlijk opgestaan004
Ja, het is Jezus172
Ja, ik volg U335
Jeugdkoor064
Jezus!468
Jezus alleen gaf Zijn leven voor mij327
Jezus bidt voor mij191a
Jezus de Heelmeester102
Jezus denkt aan mij226
Jezus, dierbare Jezus046
Jezus en ik526
Jezus gaat heden voorbij024
Jezus geneest030
Jezus, Gij Lam van God086
Jezus' handen489
Jezus, ik kom496
Jezus ik kom tot U208
Jezus is de Koning van mijn hart430
Jezus is Koning401
Jezus is opgestaan299
Jezus is wachtend296
Jezus komt weldra082
Jezus komt!251
Jezus leeft197
Jezus, leven van mijn leven199
Jezus opende de weg159
Jezus roept u098
Jezus, Roos van Saron237
Jezus' wederkomst014
Jezus weet het371
Joël II008
Kent gij mijn dierbare Jezus niet?506
Kerstkoor279
Kerstliedje392
Kies een moment voor gebed326
Kindeke teder348
Klop, klop, klop!286
Kom, Heilige Geest354
Kom, Heilige Geest, Gij Heilsfontein200
Kom, o Heilige Geest492
Komt en eet017
Komt, gij kranken217
Kom tot het feest261
Kom tot Jezus373
Kom, zondaar, kom!100
Laat de klokjes klingen488
Laat Hem toch in101
Laat uw kaarsje brandend zijn!440
Leg Uw handen op mij169
Liefde487
Liefde Gods, o hoogste liefde222
Liefde vond mij367
Liefde zo groot368
Liefelijk Eden231
Lieflijk Jeruzalem175
Loflied na genezing van krankheid032
Lofzang331
Looft de Heer323
Luister, mijn ziel312
Maak plaats!412
Maranatha012
Maranatha! De Bruidegom komt078
Meester, de stormwind giert woedend332
Mijn Ankergrond462
Mijn beste Vriend043
Mijn Heer en ik056
Mijn keus is gedaan258
Mijn laatste zang541
Mijn wondervolle droom363
Mijn wondervolle Vriend328
Moeders gebed116
Na dezen481
Nabij en toch zo ver!160
Nader, nog nader342
Neem mij zoals ik ben018
Neem mijn handen455
Neem op uw kruis en volg Mij534
Neemt de harpen van de wilgen118
Neen, nimmer alleen288
Niet alleen trek ik door de Jordaan379
Niet twee heren dienen266
Nieuwe gloriezang254
Nooit alleen047
Nu, tot wederzien190
O, Bethlehems ster391
O, blijde dag308
O, gezegende hof072
O glorie, de Heiland keert weer495
O, heb ik wel mijn best gedaan voor Jezus?184
O, heerlijk Evangelie239
O, heerlijk Golgotha497
O, Heilige Geest076
O, hoe zalig500
O, houd steeds goede moed284
O, kom in mijn hart230
O, kon ik het u verklaren125
O, liefde van God393
O, morgen van eeuwige glorie252
Onder Zijn vleugelen418
Ontslapen in Jezus173
Ontwaakt!314
Ontwaakt! Ontwaakt!433
Onze Heer is opgevaren353
Onze Heiland is verrezen436
Onze Heiland voer ten hemel300
Op de bergtop in glorieland445
Op de weg van reddende liefde501
Op die wondervolle, zalige morgen150
Open mijn ogen419
Open uw hart voor Jezus093
Op het heilig Pinksterfeest439
Op het Lam256
Op het smalle pad met Jezus117
Oproep van arbeiders188
Opstanding352
Opwaarts gaat ons pad218
Opwekkingslied045a
Opwekkingslied356
O, raak mij aan, o Heer426
O, rijkdom van Gods Evangelie319
O, Roos van Saron, bloei in mijn hart516
Overal met Jezus420
O, welk een genade!287
O, zend het vuur!249
Paradijsbloemen378
Pinksterkracht en glorie398
Pinksterkracht359
Pinksterlied396
Predikt het Evangelie486a
Prijst de Heer273
Prijst de Heer343
Ruimt de stenen weg529
Rusten in Jezus179
Schenk mij geloof041
Slechts bij Jezus508
Slechts één enkele zucht466
Slechts één stap023
Slechts een zondaar408
Spreek een woord voor Jezus039
Spreek mij van het wondervol kruis071
Spreek tot mijn hart049
Spreek tot mijn ziel339
Spreekt van Hem065
Staande op de beloften457
Staat gij recht voor God?341
Steek over naar Kanaän452
Stel mij tot een zegen, vandaag128
Stel mij tot zegen126
Stille nacht136
Stort Uw zegen uit!301
Straks zal ik staan voor de troon059
Stromen van levend water438
Te laat164
Terug naar Pinksteren010
Toen de kracht Gods op mij viel007
Toen ik gedoopt werd met Gods Geest en vuur009
Toen Jezus kwam in mijn hart428
Toewijding321
Toon me Uw gelaat402
Tot de gehele wereld het weet131
Tot U en tot de Zoon, o God196
Uit de put294
Uw Jezus wacht op u028
Uw trouw, o God, is groot416
U zij de glorie050
Vaak had ik gehoord van Jezus216
Vaarwel!542
Van aangezicht tot aangezicht304
Vat mijne hand111
Vergeef mij, o Heer427
Vergeet uw morgengebed niet515
Vertrouwen040
Vertrouw Zijn beloften225
Verzekerdheid334
Victorie door het Bloed van Calvarie538
Victorie koor291
Vijf minuten na de dood424
Vlieg als de vogel470
Volg het licht469
Volheid des Geestes077
Volkomen verlossing307
Volle verlossing031
Voor eeuwig te laat202
Voorwaarts274
Voorwaarts344
Voorwaarts539
Voorwaarts Christenstrijders061
Vrees niet, geloof alleen!544
Vriend, wij gaan naar het Vaderland413
Vul uw lamp364
Waar het levend water vloeit417
Waar mijn droom wordt vervuld210
Waarom bemint Hij mij?269
Waarom niet nu?215
Waarom niet vandaag?025
Waart gij daar?195
Wanneer ik het Bloed zal zien236
Wat geen oog heeft gezien232
Wat wilt gij doen met Jezus?096
Wat zal Hij doen met u?165
Wat zal ik geven mijn Heiland?338
Wat zal uw oordeel zijn?166
Wederzien053
Wees getrouw tot de dood080
Weet Jezus het wel?472
Welk een jubel zal dat zijn403
Welk een Vriend is onze Jezus045
Werp uw zorg op Jezus290
Wie zielen vangt, is wijs276
Wij drinken van het levend water303
Wij rusten in Kanaänsland358
Wij trekken Hemelwaarts218a
Wij wandelen in het licht133
Wij zien de ure naderen191
Wij zingen van de liefde van Jezus548
Win de wereld389
Witter dan sneeuw157
Wonderbare vreugde095
Wonder geheim220
Wondervol485
Wondervolle genade van Jezus385
Wondervolle Jezus471
Wondervolle vrede263
Zal ik Hem weder kruisigen?491
Zalige toekomst149
Zeg het aan Jezus044
Zeg het vandaag486
Zeg moedig: „Neen”540
Zegenbede voor het bruidspaar365
Zend het vuur145
Zend het vuur neer545
Zend mij, Heer!262
Zie, daar is een plaats bij Mij522
Zie omhoog naar Jezus318
Zie op Hem453
Zie op het Lam van God069a
Zie op naar Jezus375
Zijn eigendom514
Zijn hand houdt immer mij vast517
Zijn hand rust troostend op mij048
Zijn hand van liefde316
Zijn liefde is genoeg voor mij513
Zijn liefde is wondervol voor mij476
Zijn Naam is gegrift in mijn hart033
Zijn Naam zal zijn: „Jezus!”520
Zijn oog rust op u351
Zijn wij mismoedig?293
Zij ons harte altijd vrolijk333
Zijt gij bereid?081
Zijt gij bereid?161
Zijt gij gereed om in te gaan?305
Zing een lied in de nacht283
Zing, o mijn ziele, van Jezus224
Zingt voor Jezus442
Zo lief had God de wereld289
Zo wondervol315