161 - Wilt heden nu treden
 
1 Wilt heden nu treden voor God, de Here,
Hem boven al loven van harte zeer,
En maken groot Zijns lieve Namens ere,
Die daar nu onze vijand slaat terneer.
 
2 Ter ere ons Heren wilt al uw dagen
Dit wonder bijzonder gedenken toch.
Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,
Doet ieder recht en wacht u voor bedrog!
 
3 Bidt, waket en maket, dat g' in bekoring
En 't kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring,
Al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald!

Tekst: Adrianus Valerius
Muziek: Adrianus Valerius
Muzikaal bewerkt door: Eduard Kremser
Bundel Johan de Heer - lied 491a, Gezang 302, Liedboek voor de Kerken - lied 414
Afwijkende Nederlandse tekst: Bundel Johan de Heer - lied 491 - Wij treden, o Vader, ootmoedig thans nader
Schrift: Johannes 11:52